JavaScript

JavaScript Temel – Değişkenler (Variables)

JavaScript Temel - Değişkenler (Variables)

Değişkenler tüm programlama dilleri için temeldir. Değişkenler, metin dizisi, sayılar vb. gibi verileri depolamak için kullanılır. Değişkenlerde depolanan veriler veya değerler, gerektiğinde ayarlanabilir, güncellenebilir ve alınabilir. Genelde, değişkenler değerler için sembolik isimlerdir.

JavaScript Değişkenleri İçin Adlandırma Kuralları

JavaScript değişkenini adlandırmak için aşağıdaki kurallardır:

  • Bir değişken ismi bir harf ile başlamalıdır .
  • Değişken ismi bir sayı ile başlayamaz.
  • Bir değişken ismi yalnızca alfa sayısal karakterler ( A-z0-9) ve alt çizgi (_) içerebilir .
  • Bir değişken adı boşluk içeremez.
  • Değişken isimleri büyük / küçük harfe duyarlıdır.
  • Bir değişken adı bir JavaScript anahtar kelimesi veya bir JavaScript ayrılmış kelimesi olamaz .

JavaScript’te var Anahtar kelimeyle bir değişken oluşturabilirsiniz , atama operatörü ( =) ise aşağıdaki gibi bir değişkene değer atamak için kullanılır: var degisken_adi = value;

Yukarıdaki örnekte, ilk önce bir dize değeri atanmış, ikincisi bir sayı atanmış, sonuncusu bir boolean değerle atanmış üç değişken oluşturduk. Değişkenler farklı tipteki verileri tutabilir, sonraki bölümde onlar hakkında bilgi edineceğiz.

İpucu: Değişkenlerinize her zaman anlamlı adlar verin. Ek olarak, birden fazla kelime içeren değişkenleri adlandırmak için, camelCase yaygın olarak kullanılır. İlkinden sonraki değişkenin devamın da tüm ilk harfleri büyük olmalıdır, örneğin benAliVeli.

JavaScript’te, değişkenler kendilerine atanmış başlangıç ​​değerleri olmadan da bildirilebilir. Bu, kullanıcı girdileri gibi değerleri tutması beklenen değişkenler için kullanışlıdır.

Not: JavaScript’te, bir değişken bildirilmiş, ancak açıkça bir değer atanmamışsa, otomatik olarak undefined değer atanır .


Aynı Anda Birden Fazla Değişken Bildirmek

Ayrıca, birden fazla değişken bildirebilir ve başlangıç ​​değerlerini tek bir ifadede ayarlayabilirsiniz. Her değişken, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi virgüllerle ayrılır:

Not:let ve const anahtar kelimeler IE10 gibi eski tarayıcılarda desteklenmez. IE11 kısmen desteklemektedir. 

Yazar Hakkında

Beytullah Toprak

Genç girişimci olarak web sitemde siz değerli okuyucularımıza elimden geldiğince bilgi aktarmak hem öğrenmek , hem sizlere öğretmek amaçlamaktayız.

Yorum Yap