HTML Temel : HTML Tablolar

  Html, Webmaster    19 Ocak 2019
Yorum Yok

HTML Tabloları Oluşturma

HTML’deki tablolar <table> etiketle tanımlanmıştır .

Bir tablo, <tr> tablo satırını ifade eden etiketi olan satırlara bölünür ve her satır, <td> tablo verilerini ifade eden etiketli veri hücrelerine bölünür .

Bir <td> etiket metin, bağlantılar, resimler, listeler, formlar, diğer tablolar vb. İçerebilir.

Burada border , <table> etiketinin bir niteliğidir ve tüm hücrelere bir sınır koymak için kullanılır. Bir sınıra ihtiyacınız yoksa, border=”0″ öğesini kullanabilirsiniz.


Tablo Başlığı

Tablo başlığı <th> etiketi kullanılarak tanımlanabilir . Bu etiket, gerçek veri hücresini temsil etmek için kullanılan <td> etiketinin yerini alacak. Normalde, üst satırı aşağıda gösterildiği gibi tablo başlığı olarak koyarsınız, aksi halde <th> öğesini herhangi bir satırda kullanabilirsiniz. <th> etiketinde tanımlanan başlıklar ortalanır ve varsayılan olarak kalın yazılmıştır.

Örnek


Cellpadding ve Cellspacing Nitelikleri

Denilen iki özellik vardır cellpadding (hücre içi ) ve cellspacing (hücre dışı) tablo hücrelerinde boşluk ayarlamak için kullanacaktır. Hücre aralığı özelliği tablo hücreleri arasındaki boşluğu tanımlar, hücre yüzeyi ise hücre sınırları ile hücre içindeki içeriği arasındaki mesafeyi temsil eder.

Örnek


Colspan ve Rowspan Özellikleri

İki veya daha fazla sütunu tek bir sütunda birleştirmek istiyorsanız, colspan niteliğini kullanmalısınız. İki veya daha fazla satırı birleştirmek istiyorsanız, benzer şekilde rowspan kullanmalısınız.

Örnek


Tablol Arka Plan

Tablo arka planını aşağıdaki iki yoldan birini kullanarak ayarlayabilirsiniz –

  • bgcolor niteliği – Tüm tablo için veya sadece bir hücre için arka plan rengini ayarlayabilirsiniz.
  • background niteliği – Tüm tablo için veya sadece bir hücre için arka plan resmi ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bordercolor niteliğini kullanarak da kenarlık rengini ayarlayabilirsiniz .

Not – HTML5’te kullanımdan kaldırılan bgcolor , background ve bordercolor nitelikleri. Bu özellikleri kullanmayın.

background niteliğini kullanmaya bir örnek . Burada tablo arkaplanı için bir resim kullanacağız.


Tablo Yüksekliği ve Genişliği

Width ve height özelliklerini kullanarak bir tablo genişliğini ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz . Tablo genişliğini veya yüksekliğini piksel cinsinden veya kullanılabilir ekran alanının yüzdesi cinsinden belirleyebilirsiniz.

Örnek


Tablo Etiketleri

Etiketi Açıklama
<table> Tablo
<th> Tablo başlığı
<tr> Satır
<td> Hücre
<caption> Manşet
<colgroup> Hücre grupları
<col> Sütun genişliği
<thead> Tablo başı
<tbody> Tablo body özelliği
<tfoot> Tablonun en alt kısmı
0 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.