Beytullah Toprak
JavaScript Temel - Değişkenleri (Variables)

JavaScript Temel - Değişkenleri (Variables)


Değişkenler tüm programlama dilleri için temeldir. Değişkenler, metin dizisi, sayılar vb. gibi verileri depolamak için kullanılır. Değişkenlerde depolanan veriler veya değerler, gerektiğinde ayarlanabilir, güncellenebilir ve alınabilir. Genelde, değişkenler değerler için sembolik isimlerdir.

JavaScript Değişkenleri İçin Adlandırma Kuralları

JavaScript değişkenini adlandırmak için aşağıdaki kurallardır:

 • Bir değişken ismi bir harf ile başlamalıdır .
 • Değişken ismi bir sayı ile başlayamaz.
 • Bir değişken ismi yalnızca alfa sayısal karakterler ( A-z0-9) ve alt çizgi (_) içerebilir .
 • Bir değişken adı boşluk içeremez.
 • Değişken isimleri büyük / küçük harfe duyarlıdır.
 • Bir değişken adı bir JavaScript anahtar kelimesi veya bir JavaScript ayrılmış kelimesi olamaz .

JavaScript'te var Anahtar kelimeyle bir değişken oluşturabilirsiniz , atama operatörü ( =) ise aşağıdaki gibi bir değişkene değer atamak için kullanılır: var degisken_adi = value;

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript Değişken Oluşturma</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Değişken Oluşturma
  var ad = "Ali Yılmaz";
  var yas = 23;
  var evli_mi = false;
  
  // Verileri Yazdırma
  document.write(ad + "<br>");
  document.write(yas + "<br>");
  document.write(evli_mi);
  </script>
</body>
</html>

Yukarıdaki örnekte, ilk önce bir dize değeri atanmış, ikincisi bir sayı atanmış, sonuncusu bir boolean değerle atanmış üç değişken oluşturduk. Değişkenler farklı tipteki verileri tutabilir, sonraki bölümde onlar hakkında bilgi edineceğiz.

İpucu: Değişkenlerinize her zaman anlamlı adlar verin. Ek olarak, birden fazla kelime içeren değişkenleri adlandırmak için, camelCase yaygın olarak kullanılır. İlkinden sonraki değişkenin devamın da tüm ilk harfleri büyük olmalıdır, örneğin benAliVeli.

JavaScript'te, değişkenler kendilerine atanmış başlangıç ​​değerleri olmadan da bildirilebilir. Bu, kullanıcı girdileri gibi değerleri tutması beklenen değişkenler için kullanışlıdır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript'te Değişkenleri Bildirmek</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Değişken Oluşturma
  var kullaniciAdi;
   
  // Değer Atama
  kullaniciAdi = "Razor";
  
  // Değişkendeki Değeri Yazdırma
  document.write(kullaniciAdi);
  </script>
</body>
</html>

Not: JavaScript'te, bir değişken bildirilmiş, ancak açıkça bir değer atanmamışsa, otomatik olarak undefined değer atanır .


Aynı Anda Birden Fazla Değişken Bildirmek

Ayrıca, birden fazla değişken bildirebilir ve başlangıç ​​değerlerini tek bir ifadede ayarlayabilirsiniz. Her değişken, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi virgüllerle ayrılır:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript’te Anahtar Kelimeler’i let ve const ile Değişkenler Bildirmek</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Değişken Oluşturma
  let name = "Harry Potter";
  let age = 22;
  let isStudent = true;
  
  // Değerleri Yazdırma
  document.write(name + "<br>");
  document.write(age + "<br>");
  document.write(isStudent + "<br>");
  
  // Sabit Değişken
  const PI = 3.14;
  
  // Değeri Yazdırma
  document.write(PI); // 3.14
  
  // Atanmayı Deneme
  PI = 10; // HATA
  </script>
</body>
</html>

Not:let ve const anahtar kelimeler IE10 gibi eski tarayıcılarda desteklenmez. IE11 kısmen desteklemektedir. 


Yorum (0)

Hiç Bir Yorum Bulunamadı. İlk Yorumuz Siz Yapın :)

Yorum Yap